Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Robert Fulghum

Výukové materiály

1.stupeň

Český jazyk Hudební výchova Přírodověda
Matematika Výtvarná výchova Svět práce
Anglický jazyk Prvouka Informatika

2.stupeň

Český jazyk Matematika Anglický jazyk
6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9
Dějepis Svět práce Německý jazyk
6 7 8 9 6 7 8 9 7 8 9  
Zeměpis Fyzika Hudební výchova
6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9
Přírodopis Výtvarná výchova Výchova k občanství
6 7 8 9 Chemie Informatika

  

Metodické materiály Materiály Smart Materiály ActiveBoard