Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Robert Fulghum

Výchovný poradce

Důležité informace a odkazy

1. Přijímací zkoušky

2. Vybíráme střední školu

3. Pedagogicko psychologická poradna - Bruntál

4. Prevence patologických jevů

5. Linky bezpečí, proti šikaně ...

6. Úřad práce - Bruntál