Informatika 6.-9.ročník

6.ročník

1. Kódování a šifrování dat a informací

Spojte dvojice

Kódování barev

Tabulka barev
Namíchejte si barvy

Kódování obrázků

Kódované obrázky

Binární kódování

Námořní bitva

Úvod do grafiky

Počítačová grafika - teorie
Počítačová grafika - rastrová (bitmapová)
Počítačová grafika - vektorová

2. Práce s daty

Víme, co jsou data

1. Grafování

2. Doplňujeme sportovní tabulku

3. Čteme ze sportovní tabulku

Evidujeme data

4. Tabulka s ovocem

5. Vytvoření tabulky

6. Doplňování tabulky

7. Slovníky

3. Informační systémy

4. Programování - opakování a vlastní bloky

Stažení programu Scratch

Scratch.mit.edu - Scratch OnLine

Pracovní projekty ONLINE

7.ročník

1. Programování - podmínky, postavy a události

2. Modelování pomocí grafů a schémat

3. Programování - větvení, parametry, proměnné

4. Počítače

8.ročník

1. Programování robotické stavebnice

Učebnice programování Lego Mindstroms

2. Hromadné zpracování dat

1. Stáhněte si tabulku, vložte na svůj disk Google a otevřete v aplikaci Tabulky Google
Tabulka 1 - tabulky ke stažení.
Výskyt českých jmen - odkaz
Výskyt českých příjmení - odkaz

9.ročník

1. Programovací projekty

Databanky free obrázků
Pixabay
Pexels
FreePik - parametr vyhledávání
Visualhunt

Kontrola plagiátorství
bezplatně, výsledek hned
Odevzdej.cz - výsledky mailem
Kontrola plag. zdarma

2. Digitální technologie

Internetová učebnice - https://opocitacich.cz/

1. HW a SW

Jak funguje počítač (Nezkreslená věda)

2. Počítačové sítě

Co je Internet
Jak funguje Internet (Nezkreslená věda)
Dráty, kabely a Wi-Fi

3. Web, prohlížeče, bezpečnost a soukromí

4. Vyhledávače a cloudové služby

5. Bezpečný počítač

6. Bezpečné digitální prostředí

7. Kódování a komprese dat

8. Zlomové okamžiky vývoje HW a SW

9. Umělá inteligence

10. Současnost a budoucnost IT

3. Závěrečné projekty

Na začátek