Informatika 4.-5.ročník

4.ročník

1. Ovládání digitálního zařízení

Vstupní a výstupní zařízení
Součásti počítače
Konektory
Parametry chytrého telefonu

Značky datových jednotek
Datové jednotky
Operační systémy
Přípony souborů

Co už umíme ...

Jednoduché ovládání počítače

2. Práce ve sdíleném prostředí

3. Základy robotiky se stavebnicí

Robotika s Lego pro 1.stupeň

Stažení SW Lego WeDo 2.0

4. Úvod do kódování a šifrování

Poznej české přísloví podle emotikonů

Výuka Tangramu

Tangramy (Vyber v Menu Choose Puzzle)

Papírové skládačky

Puzzle (jigsaw)

Sudoku

5.ročník

1. Úvod do práce s daty

Digitální svět - video
Práce s daty

2. Scratch I 

Stažení programu Scratch

Scratch.mit.edu - Scratch OnLine

Pracovní projekty ONLINE

3. Úvod do Informačních systémů

Poznej české přísloví podle emotikonů

4. Scratch II

5. Úvod do modelování pomocí Grafů a Schémat

6. Scratch III